کمترین: 
339000
بیشترین: 
340000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
340000
زمان: 
1/5 16:42
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 5 فروردین 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 5 فروردین 1397 , 340000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 15:30","price":339000},{"date":"1397/01/05 16:42","price":340000}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399