کمترین: 
798000
بیشترین: 
810000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
810000
زمان: 
1/5 16:36
قیمت نیم سکه امروز 5 فروردین 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 5 فروردین 1397 , 810000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 15:30","price":798000},{"date":"1397/01/05 16:36","price":810000}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399