کمترین: 
1590000
بیشترین: 
1610000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1610000
زمان: 
1/5 16:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 5 فروردین 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 5 فروردین 1397 , 1610000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 15:30","price":1590000},{"date":"1397/01/05 16:36","price":1610000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398