کمترین: 
210855
بیشترین: 
212856
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
212856
زمان: 
1/5 21:55
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 5 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 5 فروردین 1397 , 212856 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 15:20","price":210855},{"date":"1397/01/05 15:30","price":211470},{"date":"1397/01/05 17:05","price":212394},{"date":"1397/01/05 21:55","price":212856}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398