کمترین: 
672600
بیشترین: 
685300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
680900
زمان: 
1/5 19:55
قیمت آبشده جهانی امروز 5 فروردین 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 5 فروردین 1397 , 680900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 13:05","price":673400},{"date":"1397/01/05 15:10","price":674300},{"date":"1397/01/05 17:05","price":672600},{"date":"1397/01/05 17:20","price":685300},{"date":"1397/01/05 19:55","price":680900}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398