کمترین: 
69.81
بیشترین: 
69.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.81
زمان: 
1/5 12:00
قیمت نفت برنت امروز 5 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 فروردین 1397 , 69.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 12:00","price":69.81}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398