کمترین: 
4921
بیشترین: 
4999
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4939
زمان: 
1/5 19:30
قیمت دلار امروز 5 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 5 فروردین 1397 , 4939 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 10:10","price":4939},{"date":"1397/01/05 11:20","price":4932},{"date":"1397/01/05 12:00","price":4941},{"date":"1397/01/05 12:20","price":4942},{"date":"1397/01/05 13:00","price":4952},{"date":"1397/01/05 13:30","price":4940},{"date":"1397/01/05 13:40","price":4944},{"date":"1397/01/05 14:40","price":4999},{"date":"1397/01/05 14:50","price":4982},{"date":"1397/01/05 16:20","price":4991},{"date":"1397/01/05 16:30","price":4921},{"date":"1397/01/05 19:30","price":4939}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398