کمترین: 
96377.5
بیشترین: 
96425.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96425.9
زمان: 
1/5 13:10
قیمت شاخص بورس امروز 5 فروردین 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 فروردین 1397 , 96425.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 10:10","price":96377.5},{"date":"1397/01/05 13:10","price":96425.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398