کمترین: 
2216.9
بیشترین: 
2216.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2216.9
زمان: 
1/5 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 5 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 فروردین 1397 , 2216.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 09:10","price":2216.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398