کمترین: 
12080.9
بیشترین: 
12080.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12080.9
زمان: 
1/5 09:10
قیمت بات تایلند امروز 5 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 5 فروردین 1397 , 12080.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 09:10","price":12080.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398