کمترین: 
2864.8
بیشترین: 
2864.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2864.8
زمان: 
1/5 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 فروردین 1397 , 2864.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 09:10","price":2864.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398