کمترین: 
1035.4
بیشترین: 
1035.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1035.4
زمان: 
1/5 09:10
قیمت ریال قطر امروز 5 فروردین 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 5 فروردین 1397 , 1035.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 09:10","price":1035.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398