کمترین: 
1005
بیشترین: 
1005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1005
زمان: 
1/5 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 5 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 5 فروردین 1397 , 1005 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 09:10","price":1005}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398