کمترین: 
12553.7
بیشترین: 
12553.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12553.7
زمان: 
1/5 09:10
قیمت دینار کویت امروز 5 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 فروردین 1397 , 12553.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 09:10","price":12553.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398