کمترین: 
456.8
بیشترین: 
456.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
456.8
زمان: 
1/5 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 5 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 فروردین 1397 , 456.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 09:10","price":456.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398