کمترین: 
3980.4
بیشترین: 
3980.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3980.4
زمان: 
1/5 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 فروردین 1397 , 3980.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 09:10","price":3980.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398