کمترین: 
4657.4
بیشترین: 
4657.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4657.4
زمان: 
1/5 09:10
قیمت یورو امروز 5 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 5 فروردین 1397 , 4657.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 09:10","price":4657.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398