کمترین: 
3768.7
بیشترین: 
3768.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3768.7
زمان: 
1/5 09:10
قیمت دلار امروز 5 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 5 فروردین 1397 , 3768.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 09:10","price":3768.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398