کمترین: 
678000
بیشترین: 
690750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
690750
زمان: 
1/5 21:55
قیمت آبشده نقدی امروز 5 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 5 فروردین 1397 , 690750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 01:20","price":678000},{"date":"1397/01/05 15:20","price":681500},{"date":"1397/01/05 15:30","price":682500},{"date":"1397/01/05 16:40","price":687050},{"date":"1397/01/05 17:05","price":688550},{"date":"1397/01/05 18:50","price":690000},{"date":"1397/01/05 21:55","price":690750}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398