کمترین: 
4881
بیشترین: 
4921
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4921
زمان: 
1/4 21:00
قیمت دلار امروز 4 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 4 فروردین 1397 , 4921 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/04 10:20","price":4881},{"date":"1397/01/04 10:30","price":4899},{"date":"1397/01/04 10:40","price":4881},{"date":"1397/01/04 21:00","price":4921}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398