پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
206330
بیشترین: 
207192
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
207007
زمان: 
1/3 22:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 3 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 3 فروردین 1397 , 207007 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/03 10:05","price":206361},{"date":"1397/01/03 10:10","price":206330},{"date":"1397/01/03 10:50","price":206361},{"date":"1397/01/03 10:55","price":206515},{"date":"1397/01/03 11:15","price":206545},{"date":"1397/01/03 11:20","price":206607},{"date":"1397/01/03 11:25","price":206638},{"date":"1397/01/03 11:35","price":206607},{"date":"1397/01/03 11:40","price":206576},{"date":"1397/01/03 11:50","price":206607},{"date":"1397/01/03 12:05","price":206576},{"date":"1397/01/03 12:10","price":206545},{"date":"1397/01/03 12:20","price":206515},{"date":"1397/01/03 12:25","price":206422},{"date":"1397/01/03 12:35","price":206453},{"date":"1397/01/03 12:40","price":206422},{"date":"1397/01/03 12:45","price":206391},{"date":"1397/01/03 12:55","price":206453},{"date":"1397/01/03 13:00","price":206422},{"date":"1397/01/03 13:05","price":206484},{"date":"1397/01/03 13:10","price":206515},{"date":"1397/01/03 13:20","price":206484},{"date":"1397/01/03 13:30","price":206515},{"date":"1397/01/03 13:35","price":206576},{"date":"1397/01/03 13:45","price":206545},{"date":"1397/01/03 13:55","price":206515},{"date":"1397/01/03 14:00","price":206576},{"date":"1397/01/03 14:15","price":206545},{"date":"1397/01/03 14:20","price":206515},{"date":"1397/01/03 14:30","price":206607},{"date":"1397/01/03 14:40","price":206638},{"date":"1397/01/03 14:45","price":206607},{"date":"1397/01/03 15:30","price":206576},{"date":"1397/01/03 15:35","price":206607},{"date":"1397/01/03 15:40","price":206545},{"date":"1397/01/03 15:50","price":206515},{"date":"1397/01/03 16:05","price":206545},{"date":"1397/01/03 16:10","price":206576},{"date":"1397/01/03 16:35","price":206545},{"date":"1397/01/03 16:45","price":206484},{"date":"1397/01/03 16:50","price":206515},{"date":"1397/01/03 16:55","price":206792},{"date":"1397/01/03 17:00","price":206915},{"date":"1397/01/03 17:05","price":206853},{"date":"1397/01/03 17:10","price":206792},{"date":"1397/01/03 17:15","price":206822},{"date":"1397/01/03 17:20","price":206853},{"date":"1397/01/03 17:25","price":206915},{"date":"1397/01/03 17:35","price":206884},{"date":"1397/01/03 17:40","price":206946},{"date":"1397/01/03 17:55","price":206976},{"date":"1397/01/03 18:10","price":206792},{"date":"1397/01/03 18:15","price":206822},{"date":"1397/01/03 18:20","price":206853},{"date":"1397/01/03 18:25","price":206884},{"date":"1397/01/03 18:30","price":206915},{"date":"1397/01/03 18:35","price":206946},{"date":"1397/01/03 18:40","price":207038},{"date":"1397/01/03 18:45","price":207069},{"date":"1397/01/03 18:50","price":206853},{"date":"1397/01/03 18:55","price":206884},{"date":"1397/01/03 19:05","price":207007},{"date":"1397/01/03 19:15","price":206976},{"date":"1397/01/03 19:20","price":207007},{"date":"1397/01/03 19:25","price":206976},{"date":"1397/01/03 19:30","price":207007},{"date":"1397/01/03 19:35","price":206915},{"date":"1397/01/03 19:45","price":206884},{"date":"1397/01/03 19:55","price":206976},{"date":"1397/01/03 20:00","price":206946},{"date":"1397/01/03 20:20","price":207007},{"date":"1397/01/03 20:25","price":207099},{"date":"1397/01/03 20:30","price":207069},{"date":"1397/01/03 20:40","price":207130},{"date":"1397/01/03 20:55","price":207161},{"date":"1397/01/03 21:00","price":207192},{"date":"1397/01/03 21:05","price":207099},{"date":"1397/01/03 21:10","price":207161},{"date":"1397/01/03 21:15","price":207130},{"date":"1397/01/03 21:20","price":207192},{"date":"1397/01/03 21:35","price":207130},{"date":"1397/01/03 21:40","price":207038},{"date":"1397/01/03 21:50","price":207130},{"date":"1397/01/03 22:05","price":207192},{"date":"1397/01/03 22:25","price":207069},{"date":"1397/01/03 22:35","price":207007}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398