پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
154749
بیشترین: 
155395
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
155257
زمان: 
1/3 22:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 3 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 3 فروردین 1397 , 155257 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/03 10:05","price":154772},{"date":"1397/01/03 10:10","price":154749},{"date":"1397/01/03 10:50","price":154772},{"date":"1397/01/03 10:55","price":154887},{"date":"1397/01/03 11:15","price":154910},{"date":"1397/01/03 11:20","price":154957},{"date":"1397/01/03 11:25","price":154980},{"date":"1397/01/03 11:35","price":154957},{"date":"1397/01/03 11:40","price":154934},{"date":"1397/01/03 11:50","price":154957},{"date":"1397/01/03 12:05","price":154934},{"date":"1397/01/03 12:10","price":154910},{"date":"1397/01/03 12:20","price":154887},{"date":"1397/01/03 12:25","price":154818},{"date":"1397/01/03 12:35","price":154841},{"date":"1397/01/03 12:40","price":154818},{"date":"1397/01/03 12:45","price":154795},{"date":"1397/01/03 12:55","price":154841},{"date":"1397/01/03 13:00","price":154818},{"date":"1397/01/03 13:05","price":154864},{"date":"1397/01/03 13:10","price":154887},{"date":"1397/01/03 13:20","price":154864},{"date":"1397/01/03 13:30","price":154887},{"date":"1397/01/03 13:35","price":154934},{"date":"1397/01/03 13:45","price":154910},{"date":"1397/01/03 13:55","price":154887},{"date":"1397/01/03 14:00","price":154934},{"date":"1397/01/03 14:15","price":154910},{"date":"1397/01/03 14:20","price":154887},{"date":"1397/01/03 14:30","price":154957},{"date":"1397/01/03 14:40","price":154980},{"date":"1397/01/03 14:45","price":154957},{"date":"1397/01/03 15:30","price":154934},{"date":"1397/01/03 15:35","price":154957},{"date":"1397/01/03 15:40","price":154910},{"date":"1397/01/03 15:50","price":154887},{"date":"1397/01/03 16:05","price":154910},{"date":"1397/01/03 16:10","price":154934},{"date":"1397/01/03 16:35","price":154910},{"date":"1397/01/03 16:45","price":154864},{"date":"1397/01/03 16:50","price":154887},{"date":"1397/01/03 16:55","price":155095},{"date":"1397/01/03 17:00","price":155188},{"date":"1397/01/03 17:05","price":155141},{"date":"1397/01/03 17:10","price":155095},{"date":"1397/01/03 17:15","price":155118},{"date":"1397/01/03 17:20","price":155141},{"date":"1397/01/03 17:25","price":155188},{"date":"1397/01/03 17:35","price":155164},{"date":"1397/01/03 17:40","price":155211},{"date":"1397/01/03 17:55","price":155234},{"date":"1397/01/03 18:10","price":155095},{"date":"1397/01/03 18:15","price":155118},{"date":"1397/01/03 18:20","price":155141},{"date":"1397/01/03 18:25","price":155164},{"date":"1397/01/03 18:30","price":155188},{"date":"1397/01/03 18:35","price":155211},{"date":"1397/01/03 18:40","price":155280},{"date":"1397/01/03 18:45","price":155303},{"date":"1397/01/03 18:50","price":155141},{"date":"1397/01/03 18:55","price":155164},{"date":"1397/01/03 19:05","price":155257},{"date":"1397/01/03 19:15","price":155234},{"date":"1397/01/03 19:20","price":155257},{"date":"1397/01/03 19:25","price":155234},{"date":"1397/01/03 19:30","price":155257},{"date":"1397/01/03 19:35","price":155188},{"date":"1397/01/03 19:45","price":155164},{"date":"1397/01/03 19:55","price":155234},{"date":"1397/01/03 20:00","price":155211},{"date":"1397/01/03 20:20","price":155257},{"date":"1397/01/03 20:25","price":155326},{"date":"1397/01/03 20:30","price":155303},{"date":"1397/01/03 20:40","price":155349},{"date":"1397/01/03 20:55","price":155372},{"date":"1397/01/03 21:00","price":155395},{"date":"1397/01/03 21:05","price":155326},{"date":"1397/01/03 21:10","price":155372},{"date":"1397/01/03 21:15","price":155349},{"date":"1397/01/03 21:20","price":155395},{"date":"1397/01/03 21:35","price":155349},{"date":"1397/01/03 21:40","price":155280},{"date":"1397/01/03 21:50","price":155349},{"date":"1397/01/03 22:05","price":155395},{"date":"1397/01/03 22:25","price":155303},{"date":"1397/01/03 22:35","price":155257}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398