پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
669500
بیشترین: 
673300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
673000
زمان: 
1/3 22:35
قیمت مثقال طلا امروز 3 فروردین 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 3 فروردین 1397 , 673000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/03 10:05","price":669550},{"date":"1397/01/03 10:10","price":669500},{"date":"1397/01/03 10:50","price":669550},{"date":"1397/01/03 10:55","price":669800},{"date":"1397/01/03 11:15","price":669850},{"date":"1397/01/03 11:20","price":671500},{"date":"1397/01/03 11:25","price":671550},{"date":"1397/01/03 11:35","price":671500},{"date":"1397/01/03 11:40","price":671450},{"date":"1397/01/03 11:50","price":671500},{"date":"1397/01/03 12:05","price":671450},{"date":"1397/01/03 12:10","price":671400},{"date":"1397/01/03 12:20","price":671350},{"date":"1397/01/03 12:25","price":671200},{"date":"1397/01/03 12:35","price":671250},{"date":"1397/01/03 12:40","price":671200},{"date":"1397/01/03 12:45","price":671150},{"date":"1397/01/03 12:55","price":671250},{"date":"1397/01/03 13:00","price":671200},{"date":"1397/01/03 13:05","price":671300},{"date":"1397/01/03 13:10","price":671350},{"date":"1397/01/03 13:20","price":671300},{"date":"1397/01/03 13:30","price":671350},{"date":"1397/01/03 13:35","price":671450},{"date":"1397/01/03 13:45","price":671400},{"date":"1397/01/03 13:55","price":671350},{"date":"1397/01/03 14:00","price":671450},{"date":"1397/01/03 14:15","price":671400},{"date":"1397/01/03 14:20","price":671350},{"date":"1397/01/03 14:30","price":671500},{"date":"1397/01/03 14:40","price":671550},{"date":"1397/01/03 14:45","price":671500},{"date":"1397/01/03 15:30","price":671450},{"date":"1397/01/03 15:35","price":671500},{"date":"1397/01/03 15:40","price":671400},{"date":"1397/01/03 15:50","price":671350},{"date":"1397/01/03 16:05","price":671400},{"date":"1397/01/03 16:10","price":671450},{"date":"1397/01/03 16:35","price":671400},{"date":"1397/01/03 16:45","price":671300},{"date":"1397/01/03 16:50","price":671350},{"date":"1397/01/03 16:55","price":671800},{"date":"1397/01/03 17:00","price":672000},{"date":"1397/01/03 17:05","price":671900},{"date":"1397/01/03 17:10","price":671800},{"date":"1397/01/03 17:15","price":671850},{"date":"1397/01/03 17:20","price":671900},{"date":"1397/01/03 17:25","price":672000},{"date":"1397/01/03 17:35","price":671950},{"date":"1397/01/03 17:40","price":672050},{"date":"1397/01/03 17:55","price":672100},{"date":"1397/01/03 18:10","price":671800},{"date":"1397/01/03 18:15","price":671850},{"date":"1397/01/03 18:20","price":671900},{"date":"1397/01/03 18:25","price":671950},{"date":"1397/01/03 18:30","price":672000},{"date":"1397/01/03 18:35","price":672050},{"date":"1397/01/03 18:40","price":672200},{"date":"1397/01/03 18:45","price":672250},{"date":"1397/01/03 18:50","price":671900},{"date":"1397/01/03 18:55","price":671950},{"date":"1397/01/03 19:05","price":672150},{"date":"1397/01/03 19:15","price":672100},{"date":"1397/01/03 19:20","price":672150},{"date":"1397/01/03 19:25","price":672100},{"date":"1397/01/03 19:30","price":672150},{"date":"1397/01/03 19:35","price":672000},{"date":"1397/01/03 19:45","price":671950},{"date":"1397/01/03 19:55","price":672650},{"date":"1397/01/03 20:00","price":672600},{"date":"1397/01/03 20:20","price":672700},{"date":"1397/01/03 20:25","price":672850},{"date":"1397/01/03 20:30","price":672800},{"date":"1397/01/03 20:40","price":673200},{"date":"1397/01/03 20:55","price":673250},{"date":"1397/01/03 21:00","price":673300},{"date":"1397/01/03 21:05","price":673150},{"date":"1397/01/03 21:10","price":673250},{"date":"1397/01/03 21:15","price":673200},{"date":"1397/01/03 21:20","price":673300},{"date":"1397/01/03 21:35","price":673200},{"date":"1397/01/03 21:40","price":673050},{"date":"1397/01/03 21:50","price":673200},{"date":"1397/01/03 22:05","price":673300},{"date":"1397/01/03 22:25","price":673100},{"date":"1397/01/03 22:35","price":673000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398