پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.588
بیشترین: 
2.623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.593
زمان: 
1/3 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 3 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 فروردین 1397 , 2.593 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/03 00:00","price":2.612},{"date":"1397/01/03 01:00","price":2.616},{"date":"1397/01/03 01:32","price":2.618},{"date":"1397/01/03 02:00","price":2.62},{"date":"1397/01/03 03:00","price":2.622},{"date":"1397/01/03 03:32","price":2.619},{"date":"1397/01/03 04:00","price":2.62},{"date":"1397/01/03 04:32","price":2.621},{"date":"1397/01/03 05:00","price":2.619},{"date":"1397/01/03 05:32","price":2.622},{"date":"1397/01/03 06:32","price":2.623},{"date":"1397/01/03 08:00","price":2.618},{"date":"1397/01/03 08:32","price":2.615},{"date":"1397/01/03 09:00","price":2.616},{"date":"1397/01/03 09:32","price":2.617},{"date":"1397/01/03 10:00","price":2.612},{"date":"1397/01/03 10:32","price":2.614},{"date":"1397/01/03 11:00","price":2.619},{"date":"1397/01/03 12:00","price":2.617},{"date":"1397/01/03 12:32","price":2.615},{"date":"1397/01/03 13:00","price":2.611},{"date":"1397/01/03 13:32","price":2.612},{"date":"1397/01/03 14:00","price":2.61},{"date":"1397/01/03 14:32","price":2.611},{"date":"1397/01/03 15:00","price":2.609},{"date":"1397/01/03 16:00","price":2.614},{"date":"1397/01/03 16:32","price":2.603},{"date":"1397/01/03 17:00","price":2.606},{"date":"1397/01/03 17:32","price":2.591},{"date":"1397/01/03 18:00","price":2.593},{"date":"1397/01/03 18:32","price":2.588},{"date":"1397/01/03 19:00","price":2.602},{"date":"1397/01/03 19:32","price":2.609},{"date":"1397/01/03 20:00","price":2.606},{"date":"1397/01/03 20:32","price":2.599},{"date":"1397/01/03 21:00","price":2.603},{"date":"1397/01/03 21:32","price":2.599},{"date":"1397/01/03 22:00","price":2.604},{"date":"1397/01/03 22:32","price":2.594},{"date":"1397/01/03 23:00","price":2.588},{"date":"1397/01/03 23:32","price":2.593}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398