پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.0075
بیشترین: 
2.039
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0334
زمان: 
1/3 23:32
قیمت بنزین امروز 3 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 3 فروردین 1397 , 2.0334 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/03 00:00","price":2.0125},{"date":"1397/01/03 00:32","price":2.0095},{"date":"1397/01/03 01:00","price":2.0105},{"date":"1397/01/03 01:32","price":2.0093},{"date":"1397/01/03 02:00","price":2.0085},{"date":"1397/01/03 03:32","price":2.0075},{"date":"1397/01/03 04:32","price":2.0185},{"date":"1397/01/03 05:00","price":2.0235},{"date":"1397/01/03 05:32","price":2.0275},{"date":"1397/01/03 06:00","price":2.0325},{"date":"1397/01/03 06:32","price":2.029},{"date":"1397/01/03 07:00","price":2.0275},{"date":"1397/01/03 07:32","price":2.024},{"date":"1397/01/03 08:00","price":2.023},{"date":"1397/01/03 08:32","price":2.0235},{"date":"1397/01/03 09:00","price":2.024},{"date":"1397/01/03 09:32","price":2.022},{"date":"1397/01/03 10:00","price":2.0215},{"date":"1397/01/03 10:32","price":2.0225},{"date":"1397/01/03 11:00","price":2.0231},{"date":"1397/01/03 11:32","price":2.0215},{"date":"1397/01/03 12:32","price":2.019},{"date":"1397/01/03 13:00","price":2.0171},{"date":"1397/01/03 13:32","price":2.0162},{"date":"1397/01/03 14:00","price":2.0173},{"date":"1397/01/03 14:32","price":2.0105},{"date":"1397/01/03 15:32","price":2.0115},{"date":"1397/01/03 16:00","price":2.013},{"date":"1397/01/03 16:32","price":2.0108},{"date":"1397/01/03 17:00","price":2.0213},{"date":"1397/01/03 17:32","price":2.0279},{"date":"1397/01/03 18:00","price":2.0257},{"date":"1397/01/03 18:32","price":2.0349},{"date":"1397/01/03 19:00","price":2.0344},{"date":"1397/01/03 19:32","price":2.0365},{"date":"1397/01/03 20:00","price":2.039},{"date":"1397/01/03 20:32","price":2.0354},{"date":"1397/01/03 21:00","price":2.0297},{"date":"1397/01/03 21:32","price":2.0208},{"date":"1397/01/03 22:00","price":2.0155},{"date":"1397/01/03 22:32","price":2.022},{"date":"1397/01/03 23:00","price":2.0302},{"date":"1397/01/03 23:32","price":2.0334}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398