کمترین: 
527.35
بیشترین: 
551.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
542.06
زمان: 
1/3 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 3 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 3 فروردین 1397 , 542.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/03 00:00","price":545.55},{"date":"1397/01/03 00:30","price":542.34},{"date":"1397/01/03 01:00","price":540.7},{"date":"1397/01/03 01:30","price":539},{"date":"1397/01/03 02:00","price":539.76},{"date":"1397/01/03 02:30","price":540.04},{"date":"1397/01/03 03:00","price":548.35},{"date":"1397/01/03 03:30","price":549.28},{"date":"1397/01/03 04:30","price":551.13},{"date":"1397/01/03 05:00","price":551.18},{"date":"1397/01/03 07:30","price":531.59},{"date":"1397/01/03 10:30","price":532.06},{"date":"1397/01/03 13:30","price":538.9},{"date":"1397/01/03 14:00","price":536.5},{"date":"1397/01/03 14:30","price":535.84},{"date":"1397/01/03 15:00","price":537.46},{"date":"1397/01/03 15:30","price":533},{"date":"1397/01/03 16:00","price":532.55},{"date":"1397/01/03 16:30","price":535},{"date":"1397/01/03 17:00","price":536},{"date":"1397/01/03 17:30","price":532.5},{"date":"1397/01/03 18:00","price":527.35},{"date":"1397/01/03 19:30","price":533.92},{"date":"1397/01/03 20:00","price":540},{"date":"1397/01/03 20:30","price":538.82},{"date":"1397/01/03 21:00","price":539},{"date":"1397/01/03 21:30","price":537},{"date":"1397/01/03 22:00","price":539.75},{"date":"1397/01/03 22:30","price":539.9},{"date":"1397/01/03 23:00","price":542},{"date":"1397/01/03 23:30","price":542.06}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398