کمترین: 
1327.22
بیشترین: 
1350.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1347.79
زمان: 
1/3 23:55
قیمت اونس طلا امروز 3 فروردین 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 3 فروردین 1397 , 1347.79 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398