پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
205437
بیشترین: 
205991
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
205530
زمان: 
1/2 22:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 2 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 2 فروردین 1397 , 205530 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/02 10:05","price":205591},{"date":"1397/01/02 10:10","price":205560},{"date":"1397/01/02 10:35","price":205591},{"date":"1397/01/02 10:50","price":205653},{"date":"1397/01/02 11:05","price":205714},{"date":"1397/01/02 11:10","price":205745},{"date":"1397/01/02 11:15","price":205714},{"date":"1397/01/02 11:40","price":205745},{"date":"1397/01/02 11:45","price":205776},{"date":"1397/01/02 11:55","price":205807},{"date":"1397/01/02 12:05","price":205837},{"date":"1397/01/02 12:10","price":205899},{"date":"1397/01/02 12:20","price":205868},{"date":"1397/01/02 12:30","price":205837},{"date":"1397/01/02 12:35","price":205899},{"date":"1397/01/02 12:40","price":205930},{"date":"1397/01/02 13:00","price":205961},{"date":"1397/01/02 13:05","price":205991},{"date":"1397/01/02 13:10","price":205930},{"date":"1397/01/02 13:25","price":205899},{"date":"1397/01/02 13:35","price":205868},{"date":"1397/01/02 13:50","price":205837},{"date":"1397/01/02 13:55","price":205807},{"date":"1397/01/02 14:10","price":205745},{"date":"1397/01/02 14:15","price":205684},{"date":"1397/01/02 14:40","price":205622},{"date":"1397/01/02 14:45","price":205653},{"date":"1397/01/02 14:55","price":205622},{"date":"1397/01/02 15:00","price":205653},{"date":"1397/01/02 15:05","price":205684},{"date":"1397/01/02 15:10","price":205745},{"date":"1397/01/02 15:25","price":205714},{"date":"1397/01/02 15:40","price":205745},{"date":"1397/01/02 15:50","price":205776},{"date":"1397/01/02 15:55","price":205745},{"date":"1397/01/02 16:10","price":205714},{"date":"1397/01/02 16:25","price":205684},{"date":"1397/01/02 16:30","price":205776},{"date":"1397/01/02 16:35","price":205714},{"date":"1397/01/02 16:40","price":205745},{"date":"1397/01/02 16:45","price":205684},{"date":"1397/01/02 16:55","price":205745},{"date":"1397/01/02 17:00","price":205837},{"date":"1397/01/02 17:10","price":205868},{"date":"1397/01/02 17:25","price":205776},{"date":"1397/01/02 17:30","price":205745},{"date":"1397/01/02 17:35","price":205653},{"date":"1397/01/02 17:40","price":205684},{"date":"1397/01/02 17:45","price":205745},{"date":"1397/01/02 17:50","price":205837},{"date":"1397/01/02 17:55","price":205776},{"date":"1397/01/02 18:00","price":205745},{"date":"1397/01/02 18:05","price":205714},{"date":"1397/01/02 18:10","price":205684},{"date":"1397/01/02 18:20","price":205714},{"date":"1397/01/02 18:25","price":205653},{"date":"1397/01/02 18:35","price":205807},{"date":"1397/01/02 18:50","price":205745},{"date":"1397/01/02 18:55","price":205807},{"date":"1397/01/02 19:00","price":205837},{"date":"1397/01/02 19:05","price":205868},{"date":"1397/01/02 19:10","price":205807},{"date":"1397/01/02 19:15","price":205776},{"date":"1397/01/02 19:20","price":205837},{"date":"1397/01/02 19:25","price":205776},{"date":"1397/01/02 19:35","price":205745},{"date":"1397/01/02 19:40","price":205714},{"date":"1397/01/02 19:45","price":205684},{"date":"1397/01/02 19:50","price":205653},{"date":"1397/01/02 19:55","price":205684},{"date":"1397/01/02 20:05","price":205653},{"date":"1397/01/02 20:10","price":205560},{"date":"1397/01/02 20:15","price":205622},{"date":"1397/01/02 20:25","price":205653},{"date":"1397/01/02 20:30","price":205684},{"date":"1397/01/02 20:35","price":205653},{"date":"1397/01/02 20:40","price":205560},{"date":"1397/01/02 20:50","price":205530},{"date":"1397/01/02 20:55","price":205560},{"date":"1397/01/02 21:00","price":205591},{"date":"1397/01/02 21:10","price":205622},{"date":"1397/01/02 21:15","price":205560},{"date":"1397/01/02 21:40","price":205468},{"date":"1397/01/02 21:45","price":205437},{"date":"1397/01/02 21:50","price":205499},{"date":"1397/01/02 21:55","price":205530},{"date":"1397/01/02 22:00","price":205560},{"date":"1397/01/02 22:05","price":205622},{"date":"1397/01/02 22:10","price":205591},{"date":"1397/01/02 22:25","price":205560},{"date":"1397/01/02 22:35","price":205530}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398