پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
68.73
بیشترین: 
69.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.06
زمان: 
1/2 23:32
قیمت نفت برنت امروز 2 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 فروردین 1397 , 69.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/02 01:32","price":69.72},{"date":"1397/01/02 02:00","price":69.77},{"date":"1397/01/02 02:32","price":69.83},{"date":"1397/01/02 03:00","price":69.82},{"date":"1397/01/02 05:00","price":69.65},{"date":"1397/01/02 05:32","price":69.69},{"date":"1397/01/02 06:00","price":69.53},{"date":"1397/01/02 07:00","price":69.55},{"date":"1397/01/02 07:32","price":69.53},{"date":"1397/01/02 08:00","price":69.48},{"date":"1397/01/02 08:32","price":69.47},{"date":"1397/01/02 09:32","price":69.48},{"date":"1397/01/02 10:00","price":69.5},{"date":"1397/01/02 10:32","price":69.47},{"date":"1397/01/02 11:00","price":69.5},{"date":"1397/01/02 11:32","price":69.36},{"date":"1397/01/02 12:32","price":69.31},{"date":"1397/01/02 13:00","price":69.33},{"date":"1397/01/02 13:32","price":69.39},{"date":"1397/01/02 14:00","price":69.17},{"date":"1397/01/02 14:32","price":68.89},{"date":"1397/01/02 15:00","price":68.8},{"date":"1397/01/02 15:32","price":69.09},{"date":"1397/01/02 16:00","price":69.29},{"date":"1397/01/02 16:32","price":69.16},{"date":"1397/01/02 17:00","price":69.02},{"date":"1397/01/02 17:32","price":68.89},{"date":"1397/01/02 18:00","price":68.92},{"date":"1397/01/02 18:32","price":68.76},{"date":"1397/01/02 19:00","price":68.81},{"date":"1397/01/02 19:32","price":68.73},{"date":"1397/01/02 20:00","price":68.89},{"date":"1397/01/02 20:32","price":68.98},{"date":"1397/01/02 21:00","price":69.17},{"date":"1397/01/02 21:32","price":69.03},{"date":"1397/01/02 22:00","price":69.06},{"date":"1397/01/02 22:32","price":69},{"date":"1397/01/02 23:32","price":69.06}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398