کمترین: 
678160
بیشترین: 
682606
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
679475
زمان: 
1/2 23:55
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 2 فروردین 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 2 فروردین 1397 , 679475 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398