کمترین: 
603.63
بیشترین: 
614.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
604.88
زمان: 
1/2 22:32
قیمت گازوئیل امروز 2 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 2 فروردین 1397 , 604.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/02 01:00","price":614.25},{"date":"1397/01/02 01:32","price":613.88},{"date":"1397/01/02 02:00","price":614.13},{"date":"1397/01/02 02:32","price":614.25},{"date":"1397/01/02 03:00","price":614.13},{"date":"1397/01/02 06:00","price":612.38},{"date":"1397/01/02 07:00","price":612.88},{"date":"1397/01/02 07:32","price":612.38},{"date":"1397/01/02 08:00","price":612.13},{"date":"1397/01/02 09:32","price":611.88},{"date":"1397/01/02 10:00","price":612.13},{"date":"1397/01/02 10:32","price":611.38},{"date":"1397/01/02 11:00","price":611.5},{"date":"1397/01/02 11:32","price":610.63},{"date":"1397/01/02 12:00","price":610.38},{"date":"1397/01/02 12:32","price":609.63},{"date":"1397/01/02 13:00","price":609.13},{"date":"1397/01/02 14:00","price":607.38},{"date":"1397/01/02 14:32","price":605.25},{"date":"1397/01/02 15:00","price":604.13},{"date":"1397/01/02 15:32","price":606.38},{"date":"1397/01/02 16:00","price":607.38},{"date":"1397/01/02 16:32","price":606},{"date":"1397/01/02 17:00","price":605.63},{"date":"1397/01/02 17:32","price":604.63},{"date":"1397/01/02 18:00","price":604.88},{"date":"1397/01/02 18:32","price":603.63},{"date":"1397/01/02 19:00","price":604.13},{"date":"1397/01/02 19:32","price":603.88},{"date":"1397/01/02 20:00","price":604.88},{"date":"1397/01/02 20:32","price":605.13},{"date":"1397/01/02 21:00","price":606.88},{"date":"1397/01/02 21:32","price":605.13},{"date":"1397/01/02 22:32","price":604.88}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398