کمترین: 
532.44
بیشترین: 
583.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
546.39
زمان: 
1/2 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 2 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 2 فروردین 1397 , 546.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/02 01:00","price":572},{"date":"1397/01/02 04:00","price":570.56},{"date":"1397/01/02 04:30","price":565.77},{"date":"1397/01/02 05:00","price":572.47},{"date":"1397/01/02 07:00","price":582.91},{"date":"1397/01/02 07:30","price":580.7},{"date":"1397/01/02 08:00","price":582.91},{"date":"1397/01/02 08:30","price":583.49},{"date":"1397/01/02 09:00","price":576.7},{"date":"1397/01/02 09:30","price":574.36},{"date":"1397/01/02 10:00","price":577},{"date":"1397/01/02 10:30","price":578.01},{"date":"1397/01/02 11:00","price":575},{"date":"1397/01/02 11:30","price":573},{"date":"1397/01/02 12:00","price":572},{"date":"1397/01/02 12:30","price":567.98},{"date":"1397/01/02 13:00","price":566.81},{"date":"1397/01/02 13:30","price":569.1},{"date":"1397/01/02 14:00","price":570.01},{"date":"1397/01/02 14:30","price":570.54},{"date":"1397/01/02 15:00","price":561},{"date":"1397/01/02 15:30","price":551},{"date":"1397/01/02 16:00","price":555.42},{"date":"1397/01/02 16:30","price":550},{"date":"1397/01/02 17:30","price":553},{"date":"1397/01/02 18:00","price":554},{"date":"1397/01/02 18:30","price":549.9},{"date":"1397/01/02 19:00","price":544.59},{"date":"1397/01/02 19:30","price":540},{"date":"1397/01/02 20:00","price":532.44},{"date":"1397/01/02 20:30","price":536.75},{"date":"1397/01/02 21:00","price":544.98},{"date":"1397/01/02 21:30","price":550},{"date":"1397/01/02 22:00","price":541.16},{"date":"1397/01/02 22:30","price":543},{"date":"1397/01/02 23:00","price":548},{"date":"1397/01/02 23:30","price":546.39}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398