پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
64.34
بیشترین: 
65.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.44
زمان: 
1/2 23:32
قیمت نفت سبک امروز 2 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 فروردین 1397 , 64.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/02 01:00","price":65.52},{"date":"1397/01/02 01:32","price":65.44},{"date":"1397/01/02 02:00","price":65.48},{"date":"1397/01/02 03:00","price":65.47},{"date":"1397/01/02 04:00","price":65.48},{"date":"1397/01/02 04:32","price":65.41},{"date":"1397/01/02 05:00","price":65.39},{"date":"1397/01/02 05:32","price":65.42},{"date":"1397/01/02 06:00","price":65.28},{"date":"1397/01/02 06:32","price":65.25},{"date":"1397/01/02 07:00","price":65.31},{"date":"1397/01/02 07:32","price":65.27},{"date":"1397/01/02 08:00","price":65.22},{"date":"1397/01/02 08:32","price":65.2},{"date":"1397/01/02 09:00","price":65.22},{"date":"1397/01/02 09:32","price":65.23},{"date":"1397/01/02 10:00","price":65.25},{"date":"1397/01/02 10:32","price":65.22},{"date":"1397/01/02 11:00","price":65.25},{"date":"1397/01/02 11:32","price":65.12},{"date":"1397/01/02 12:00","price":65.17},{"date":"1397/01/02 12:32","price":65.11},{"date":"1397/01/02 13:00","price":65.19},{"date":"1397/01/02 13:32","price":65.22},{"date":"1397/01/02 14:00","price":65.06},{"date":"1397/01/02 14:32","price":64.77},{"date":"1397/01/02 15:00","price":64.67},{"date":"1397/01/02 15:32","price":64.89},{"date":"1397/01/02 16:00","price":65.03},{"date":"1397/01/02 16:32","price":64.91},{"date":"1397/01/02 17:00","price":64.78},{"date":"1397/01/02 17:32","price":64.7},{"date":"1397/01/02 18:00","price":64.72},{"date":"1397/01/02 18:32","price":64.58},{"date":"1397/01/02 19:00","price":64.47},{"date":"1397/01/02 19:32","price":64.34},{"date":"1397/01/02 20:00","price":64.39},{"date":"1397/01/02 20:32","price":64.5},{"date":"1397/01/02 21:00","price":64.64},{"date":"1397/01/02 21:32","price":64.52},{"date":"1397/01/02 22:00","price":64.47},{"date":"1397/01/02 22:32","price":64.38},{"date":"1397/01/02 23:00","price":64.36},{"date":"1397/01/02 23:32","price":64.44}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398