پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
204668
بیشترین: 
205776
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
205776
زمان: 
1/1 22:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 1 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 1 فروردین 1397 , 205776 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/01 10:05","price":204698},{"date":"1397/01/01 10:10","price":204668},{"date":"1397/01/01 10:15","price":204698},{"date":"1397/01/01 10:25","price":204729},{"date":"1397/01/01 10:30","price":204760},{"date":"1397/01/01 10:35","price":204729},{"date":"1397/01/01 10:40","price":204760},{"date":"1397/01/01 10:45","price":204791},{"date":"1397/01/01 10:50","price":204760},{"date":"1397/01/01 11:10","price":204791},{"date":"1397/01/01 11:15","price":204760},{"date":"1397/01/01 11:20","price":204822},{"date":"1397/01/01 11:35","price":204852},{"date":"1397/01/01 11:40","price":204822},{"date":"1397/01/01 11:50","price":204852},{"date":"1397/01/01 12:05","price":204883},{"date":"1397/01/01 12:15","price":204914},{"date":"1397/01/01 12:20","price":204883},{"date":"1397/01/01 12:25","price":204852},{"date":"1397/01/01 12:40","price":204822},{"date":"1397/01/01 12:50","price":204852},{"date":"1397/01/01 12:55","price":204883},{"date":"1397/01/01 13:10","price":204852},{"date":"1397/01/01 13:20","price":204822},{"date":"1397/01/01 13:30","price":204852},{"date":"1397/01/01 14:05","price":204822},{"date":"1397/01/01 14:10","price":204791},{"date":"1397/01/01 14:20","price":204760},{"date":"1397/01/01 14:30","price":204791},{"date":"1397/01/01 14:45","price":204760},{"date":"1397/01/01 14:55","price":204729},{"date":"1397/01/01 15:05","price":204760},{"date":"1397/01/01 15:10","price":204729},{"date":"1397/01/01 15:15","price":204698},{"date":"1397/01/01 15:20","price":204760},{"date":"1397/01/01 15:25","price":204729},{"date":"1397/01/01 15:30","price":204760},{"date":"1397/01/01 15:40","price":204791},{"date":"1397/01/01 15:45","price":204760},{"date":"1397/01/01 15:55","price":204822},{"date":"1397/01/01 16:00","price":204791},{"date":"1397/01/01 16:05","price":204760},{"date":"1397/01/01 16:10","price":204822},{"date":"1397/01/01 16:15","price":204852},{"date":"1397/01/01 16:20","price":204822},{"date":"1397/01/01 16:25","price":204976},{"date":"1397/01/01 16:30","price":204945},{"date":"1397/01/01 16:35","price":204976},{"date":"1397/01/01 16:45","price":204945},{"date":"1397/01/01 16:50","price":205037},{"date":"1397/01/01 16:55","price":205160},{"date":"1397/01/01 17:00","price":205222},{"date":"1397/01/01 17:05","price":205160},{"date":"1397/01/01 17:10","price":205222},{"date":"1397/01/01 17:30","price":205129},{"date":"1397/01/01 17:35","price":205037},{"date":"1397/01/01 17:50","price":205006},{"date":"1397/01/01 17:55","price":205037},{"date":"1397/01/01 18:05","price":205068},{"date":"1397/01/01 18:10","price":205099},{"date":"1397/01/01 18:20","price":205160},{"date":"1397/01/01 18:35","price":205129},{"date":"1397/01/01 18:45","price":205160},{"date":"1397/01/01 18:50","price":205191},{"date":"1397/01/01 18:55","price":205283},{"date":"1397/01/01 19:00","price":205437},{"date":"1397/01/01 19:05","price":205468},{"date":"1397/01/01 19:10","price":205437},{"date":"1397/01/01 19:15","price":205468},{"date":"1397/01/01 19:30","price":205406},{"date":"1397/01/01 19:40","price":205376},{"date":"1397/01/01 19:45","price":205345},{"date":"1397/01/01 19:50","price":205376},{"date":"1397/01/01 19:55","price":205406},{"date":"1397/01/01 20:00","price":205376},{"date":"1397/01/01 20:05","price":205314},{"date":"1397/01/01 20:10","price":205345},{"date":"1397/01/01 20:20","price":205376},{"date":"1397/01/01 20:25","price":205345},{"date":"1397/01/01 20:40","price":205314},{"date":"1397/01/01 20:45","price":205222},{"date":"1397/01/01 20:50","price":205160},{"date":"1397/01/01 21:00","price":205191},{"date":"1397/01/01 21:05","price":205222},{"date":"1397/01/01 21:10","price":205253},{"date":"1397/01/01 21:25","price":205191},{"date":"1397/01/01 21:40","price":205222},{"date":"1397/01/01 21:45","price":205314},{"date":"1397/01/01 21:50","price":205499},{"date":"1397/01/01 21:55","price":205468},{"date":"1397/01/01 22:00","price":205406},{"date":"1397/01/01 22:05","price":205283},{"date":"1397/01/01 22:10","price":205314},{"date":"1397/01/01 22:20","price":205530},{"date":"1397/01/01 22:25","price":205653},{"date":"1397/01/01 22:30","price":205714},{"date":"1397/01/01 22:35","price":205776}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398