کمترین: 
561.78
بیشترین: 
609
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
573.94
زمان: 
1/1 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 1 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 1 فروردین 1397 , 573.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/01 03:00","price":576},{"date":"1397/01/01 03:30","price":572.01},{"date":"1397/01/01 04:00","price":573.68},{"date":"1397/01/01 06:00","price":578.84},{"date":"1397/01/01 06:30","price":578.85},{"date":"1397/01/01 09:00","price":609},{"date":"1397/01/01 09:30","price":608.91},{"date":"1397/01/01 10:00","price":601},{"date":"1397/01/01 10:30","price":603},{"date":"1397/01/01 11:30","price":589},{"date":"1397/01/01 15:00","price":591.87},{"date":"1397/01/01 15:30","price":595},{"date":"1397/01/01 18:00","price":590.53},{"date":"1397/01/01 18:30","price":591.5},{"date":"1397/01/01 19:00","price":596},{"date":"1397/01/01 19:30","price":592.5},{"date":"1397/01/01 20:30","price":578},{"date":"1397/01/01 21:00","price":574},{"date":"1397/01/01 21:30","price":561.78},{"date":"1397/01/01 22:00","price":564.9},{"date":"1397/01/01 22:30","price":570.81},{"date":"1397/01/01 23:00","price":572},{"date":"1397/01/01 23:30","price":573.94}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398