پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9506
بیشترین: 
2.0138
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0118
زمان: 
1/1 23:32
قیمت نفت کوره امروز 1 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 فروردین 1397 , 2.0118 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/01 00:00","price":1.9506},{"date":"1397/01/01 00:32","price":1.9565},{"date":"1397/01/01 01:00","price":1.9562},{"date":"1397/01/01 02:00","price":1.9571},{"date":"1397/01/01 02:32","price":1.9558},{"date":"1397/01/01 03:32","price":1.9559},{"date":"1397/01/01 04:00","price":1.9573},{"date":"1397/01/01 04:32","price":1.9566},{"date":"1397/01/01 05:00","price":1.9585},{"date":"1397/01/01 05:32","price":1.959},{"date":"1397/01/01 06:00","price":1.9583},{"date":"1397/01/01 06:32","price":1.9562},{"date":"1397/01/01 07:00","price":1.9559},{"date":"1397/01/01 07:32","price":1.9567},{"date":"1397/01/01 08:00","price":1.9541},{"date":"1397/01/01 08:32","price":1.9551},{"date":"1397/01/01 09:00","price":1.9547},{"date":"1397/01/01 09:32","price":1.9535},{"date":"1397/01/01 10:00","price":1.9533},{"date":"1397/01/01 10:32","price":1.9558},{"date":"1397/01/01 11:00","price":1.954},{"date":"1397/01/01 11:32","price":1.9554},{"date":"1397/01/01 12:00","price":1.9565},{"date":"1397/01/01 12:32","price":1.9587},{"date":"1397/01/01 13:00","price":1.9598},{"date":"1397/01/01 13:32","price":1.9632},{"date":"1397/01/01 14:00","price":1.9658},{"date":"1397/01/01 14:32","price":1.9694},{"date":"1397/01/01 15:00","price":1.9726},{"date":"1397/01/01 15:32","price":1.9743},{"date":"1397/01/01 16:00","price":1.9712},{"date":"1397/01/01 16:32","price":1.971},{"date":"1397/01/01 17:00","price":1.9806},{"date":"1397/01/01 17:32","price":1.9822},{"date":"1397/01/01 18:00","price":1.9787},{"date":"1397/01/01 18:32","price":1.9979},{"date":"1397/01/01 19:00","price":1.9996},{"date":"1397/01/01 19:32","price":2.0022},{"date":"1397/01/01 20:00","price":2.001},{"date":"1397/01/01 20:32","price":1.999},{"date":"1397/01/01 21:00","price":1.9973},{"date":"1397/01/01 21:32","price":1.9977},{"date":"1397/01/01 22:00","price":2.0034},{"date":"1397/01/01 22:32","price":2.0099},{"date":"1397/01/01 23:00","price":2.0138},{"date":"1397/01/01 23:32","price":2.0118}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398