پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
63.53
بیشترین: 
65.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.47
زمان: 
1/1 23:32
قیمت نفت سبک امروز 1 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 فروردین 1397 , 65.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/01 00:00","price":63.53},{"date":"1397/01/01 00:32","price":63.76},{"date":"1397/01/01 01:00","price":63.74},{"date":"1397/01/01 02:32","price":63.73},{"date":"1397/01/01 03:00","price":63.77},{"date":"1397/01/01 04:00","price":63.84},{"date":"1397/01/01 04:32","price":63.8},{"date":"1397/01/01 05:32","price":63.84},{"date":"1397/01/01 06:00","price":63.8},{"date":"1397/01/01 06:32","price":63.72},{"date":"1397/01/01 07:00","price":63.69},{"date":"1397/01/01 07:32","price":63.72},{"date":"1397/01/01 08:00","price":63.66},{"date":"1397/01/01 09:00","price":63.67},{"date":"1397/01/01 09:32","price":63.62},{"date":"1397/01/01 10:32","price":63.7},{"date":"1397/01/01 11:00","price":63.62},{"date":"1397/01/01 11:32","price":63.66},{"date":"1397/01/01 12:00","price":63.64},{"date":"1397/01/01 12:32","price":63.7},{"date":"1397/01/01 13:00","price":63.8},{"date":"1397/01/01 14:00","price":64},{"date":"1397/01/01 14:32","price":64.17},{"date":"1397/01/01 16:00","price":64.08},{"date":"1397/01/01 16:32","price":64.11},{"date":"1397/01/01 17:00","price":64.25},{"date":"1397/01/01 17:32","price":64.41},{"date":"1397/01/01 18:00","price":64.23},{"date":"1397/01/01 18:32","price":64.72},{"date":"1397/01/01 19:00","price":64.84},{"date":"1397/01/01 19:32","price":65.08},{"date":"1397/01/01 20:00","price":65.19},{"date":"1397/01/01 20:32","price":65.05},{"date":"1397/01/01 21:00","price":64.98},{"date":"1397/01/01 21:32","price":65.03},{"date":"1397/01/01 22:00","price":65.11},{"date":"1397/01/01 22:32","price":65.25},{"date":"1397/01/01 23:00","price":65.41},{"date":"1397/01/01 23:32","price":65.47}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398