کمترین: 
63.31
بیشترین: 
63.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.31
زمان: 
12/29 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 29 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 29 اسفند 1396 , 63.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/29 16:32","price":63.31}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399