پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
203775
بیشترین: 
204606
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
204452
زمان: 
12/29 22:30
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 29 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 29 اسفند 1396 , 204452 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/29 10:05","price":204329},{"date":"1396/12/29 10:10","price":204360},{"date":"1396/12/29 10:15","price":204391},{"date":"1396/12/29 10:20","price":204360},{"date":"1396/12/29 10:25","price":204329},{"date":"1396/12/29 10:35","price":204298},{"date":"1396/12/29 10:55","price":204268},{"date":"1396/12/29 11:05","price":204237},{"date":"1396/12/29 11:15","price":204268},{"date":"1396/12/29 11:35","price":204237},{"date":"1396/12/29 11:40","price":204206},{"date":"1396/12/29 11:50","price":204237},{"date":"1396/12/29 12:20","price":204268},{"date":"1396/12/29 12:45","price":204360},{"date":"1396/12/29 12:50","price":204329},{"date":"1396/12/29 13:05","price":204298},{"date":"1396/12/29 13:10","price":204237},{"date":"1396/12/29 13:15","price":204268},{"date":"1396/12/29 13:20","price":204237},{"date":"1396/12/29 13:25","price":204206},{"date":"1396/12/29 13:30","price":204144},{"date":"1396/12/29 13:40","price":204114},{"date":"1396/12/29 13:45","price":204083},{"date":"1396/12/29 13:55","price":204114},{"date":"1396/12/29 14:20","price":204144},{"date":"1396/12/29 14:30","price":204175},{"date":"1396/12/29 14:40","price":204144},{"date":"1396/12/29 14:55","price":204175},{"date":"1396/12/29 15:00","price":204144},{"date":"1396/12/29 15:10","price":204114},{"date":"1396/12/29 15:15","price":204083},{"date":"1396/12/29 15:20","price":204114},{"date":"1396/12/29 15:25","price":204083},{"date":"1396/12/29 15:35","price":204052},{"date":"1396/12/29 15:55","price":203991},{"date":"1396/12/29 16:00","price":203960},{"date":"1396/12/29 16:05","price":203929},{"date":"1396/12/29 16:10","price":204021},{"date":"1396/12/29 16:20","price":203991},{"date":"1396/12/29 16:25","price":204021},{"date":"1396/12/29 16:30","price":204052},{"date":"1396/12/29 16:40","price":203991},{"date":"1396/12/29 16:50","price":204021},{"date":"1396/12/29 17:00","price":204052},{"date":"1396/12/29 17:05","price":204021},{"date":"1396/12/29 17:10","price":203991},{"date":"1396/12/29 17:15","price":204021},{"date":"1396/12/29 17:20","price":203929},{"date":"1396/12/29 17:25","price":203898},{"date":"1396/12/29 17:30","price":203929},{"date":"1396/12/29 17:35","price":203898},{"date":"1396/12/29 17:40","price":203929},{"date":"1396/12/29 17:50","price":203960},{"date":"1396/12/29 17:55","price":203775},{"date":"1396/12/29 18:00","price":203837},{"date":"1396/12/29 18:05","price":203867},{"date":"1396/12/29 18:10","price":203837},{"date":"1396/12/29 18:15","price":203867},{"date":"1396/12/29 18:35","price":203960},{"date":"1396/12/29 18:40","price":204052},{"date":"1396/12/29 18:45","price":204021},{"date":"1396/12/29 18:55","price":204114},{"date":"1396/12/29 19:05","price":204575},{"date":"1396/12/29 19:10","price":204545},{"date":"1396/12/29 19:15","price":204514},{"date":"1396/12/29 19:25","price":204545},{"date":"1396/12/29 19:40","price":204606},{"date":"1396/12/29 19:50","price":204575},{"date":"1396/12/29 19:55","price":204483},{"date":"1396/12/29 20:05","price":204452},{"date":"1396/12/29 20:10","price":204483},{"date":"1396/12/29 20:15","price":204514},{"date":"1396/12/29 20:20","price":204483},{"date":"1396/12/29 20:25","price":204452},{"date":"1396/12/29 20:30","price":204421},{"date":"1396/12/29 20:35","price":204452},{"date":"1396/12/29 20:40","price":204421},{"date":"1396/12/29 20:45","price":204452},{"date":"1396/12/29 20:50","price":204514},{"date":"1396/12/29 20:55","price":204545},{"date":"1396/12/29 21:05","price":204575},{"date":"1396/12/29 21:20","price":204545},{"date":"1396/12/29 21:35","price":204575},{"date":"1396/12/29 21:40","price":204545},{"date":"1396/12/29 22:10","price":204483},{"date":"1396/12/29 22:30","price":204452}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398