پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
152833
بیشترین: 
153456
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
153341
زمان: 
12/29 22:30
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 29 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 29 اسفند 1396 , 153341 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/29 10:05","price":153248},{"date":"1396/12/29 10:10","price":153271},{"date":"1396/12/29 10:15","price":153294},{"date":"1396/12/29 10:20","price":153271},{"date":"1396/12/29 10:25","price":153248},{"date":"1396/12/29 10:35","price":153225},{"date":"1396/12/29 10:55","price":153202},{"date":"1396/12/29 11:05","price":153179},{"date":"1396/12/29 11:15","price":153202},{"date":"1396/12/29 11:35","price":153179},{"date":"1396/12/29 11:40","price":153156},{"date":"1396/12/29 11:50","price":153179},{"date":"1396/12/29 12:20","price":153202},{"date":"1396/12/29 12:45","price":153271},{"date":"1396/12/29 12:50","price":153248},{"date":"1396/12/29 13:05","price":153225},{"date":"1396/12/29 13:10","price":153179},{"date":"1396/12/29 13:15","price":153202},{"date":"1396/12/29 13:20","price":153179},{"date":"1396/12/29 13:25","price":153156},{"date":"1396/12/29 13:30","price":153110},{"date":"1396/12/29 13:40","price":153087},{"date":"1396/12/29 13:45","price":153064},{"date":"1396/12/29 13:55","price":153087},{"date":"1396/12/29 14:20","price":153110},{"date":"1396/12/29 14:30","price":153133},{"date":"1396/12/29 14:40","price":153110},{"date":"1396/12/29 14:55","price":153133},{"date":"1396/12/29 15:00","price":153110},{"date":"1396/12/29 15:10","price":153087},{"date":"1396/12/29 15:15","price":153064},{"date":"1396/12/29 15:20","price":153087},{"date":"1396/12/29 15:25","price":153064},{"date":"1396/12/29 15:35","price":153040},{"date":"1396/12/29 15:55","price":152994},{"date":"1396/12/29 16:00","price":152971},{"date":"1396/12/29 16:05","price":152948},{"date":"1396/12/29 16:10","price":153017},{"date":"1396/12/29 16:20","price":152994},{"date":"1396/12/29 16:25","price":153017},{"date":"1396/12/29 16:30","price":153040},{"date":"1396/12/29 16:40","price":152994},{"date":"1396/12/29 16:50","price":153017},{"date":"1396/12/29 17:00","price":153040},{"date":"1396/12/29 17:05","price":153017},{"date":"1396/12/29 17:10","price":152994},{"date":"1396/12/29 17:15","price":153017},{"date":"1396/12/29 17:20","price":152948},{"date":"1396/12/29 17:25","price":152925},{"date":"1396/12/29 17:30","price":152948},{"date":"1396/12/29 17:35","price":152925},{"date":"1396/12/29 17:40","price":152948},{"date":"1396/12/29 17:50","price":152971},{"date":"1396/12/29 17:55","price":152833},{"date":"1396/12/29 18:00","price":152879},{"date":"1396/12/29 18:05","price":152902},{"date":"1396/12/29 18:10","price":152879},{"date":"1396/12/29 18:15","price":152902},{"date":"1396/12/29 18:35","price":152971},{"date":"1396/12/29 18:40","price":153040},{"date":"1396/12/29 18:45","price":153017},{"date":"1396/12/29 18:55","price":153087},{"date":"1396/12/29 19:05","price":153433},{"date":"1396/12/29 19:10","price":153410},{"date":"1396/12/29 19:15","price":153387},{"date":"1396/12/29 19:25","price":153410},{"date":"1396/12/29 19:40","price":153456},{"date":"1396/12/29 19:50","price":153433},{"date":"1396/12/29 19:55","price":153364},{"date":"1396/12/29 20:05","price":153341},{"date":"1396/12/29 20:10","price":153364},{"date":"1396/12/29 20:15","price":153387},{"date":"1396/12/29 20:20","price":153364},{"date":"1396/12/29 20:25","price":153341},{"date":"1396/12/29 20:30","price":153318},{"date":"1396/12/29 20:35","price":153341},{"date":"1396/12/29 20:40","price":153318},{"date":"1396/12/29 20:45","price":153341},{"date":"1396/12/29 20:50","price":153387},{"date":"1396/12/29 20:55","price":153410},{"date":"1396/12/29 21:05","price":153433},{"date":"1396/12/29 21:20","price":153410},{"date":"1396/12/29 21:35","price":153433},{"date":"1396/12/29 21:40","price":153410},{"date":"1396/12/29 22:10","price":153364},{"date":"1396/12/29 22:30","price":153341}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398