پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
663000
بیشترین: 
664850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
664600
زمان: 
12/29 22:30
قیمت مثقال طلا امروز 29 اسفند 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 29 اسفند 1396 , 664600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/29 10:05","price":664150},{"date":"1396/12/29 10:10","price":664200},{"date":"1396/12/29 10:15","price":664250},{"date":"1396/12/29 10:20","price":664200},{"date":"1396/12/29 10:25","price":664150},{"date":"1396/12/29 10:35","price":664100},{"date":"1396/12/29 10:55","price":664050},{"date":"1396/12/29 11:05","price":664000},{"date":"1396/12/29 11:15","price":664050},{"date":"1396/12/29 11:35","price":664000},{"date":"1396/12/29 11:40","price":663950},{"date":"1396/12/29 11:50","price":664000},{"date":"1396/12/29 12:05","price":663750},{"date":"1396/12/29 12:20","price":663800},{"date":"1396/12/29 12:45","price":663950},{"date":"1396/12/29 12:50","price":663900},{"date":"1396/12/29 13:05","price":663850},{"date":"1396/12/29 13:10","price":663750},{"date":"1396/12/29 13:15","price":663800},{"date":"1396/12/29 13:20","price":663750},{"date":"1396/12/29 13:25","price":663700},{"date":"1396/12/29 13:30","price":663600},{"date":"1396/12/29 13:40","price":663550},{"date":"1396/12/29 13:45","price":663500},{"date":"1396/12/29 13:55","price":663550},{"date":"1396/12/29 14:20","price":663600},{"date":"1396/12/29 14:30","price":663650},{"date":"1396/12/29 14:40","price":663600},{"date":"1396/12/29 14:55","price":663650},{"date":"1396/12/29 15:00","price":663600},{"date":"1396/12/29 15:10","price":663550},{"date":"1396/12/29 15:15","price":663500},{"date":"1396/12/29 15:20","price":663550},{"date":"1396/12/29 15:25","price":663500},{"date":"1396/12/29 15:35","price":663450},{"date":"1396/12/29 15:55","price":663350},{"date":"1396/12/29 16:00","price":663300},{"date":"1396/12/29 16:05","price":663250},{"date":"1396/12/29 16:10","price":663400},{"date":"1396/12/29 16:20","price":663350},{"date":"1396/12/29 16:25","price":663400},{"date":"1396/12/29 16:30","price":663450},{"date":"1396/12/29 16:40","price":663350},{"date":"1396/12/29 16:50","price":663400},{"date":"1396/12/29 17:00","price":663450},{"date":"1396/12/29 17:05","price":663400},{"date":"1396/12/29 17:10","price":663350},{"date":"1396/12/29 17:15","price":663400},{"date":"1396/12/29 17:20","price":663250},{"date":"1396/12/29 17:25","price":663200},{"date":"1396/12/29 17:30","price":663250},{"date":"1396/12/29 17:35","price":663200},{"date":"1396/12/29 17:40","price":663250},{"date":"1396/12/29 17:50","price":663300},{"date":"1396/12/29 17:55","price":663000},{"date":"1396/12/29 18:00","price":663100},{"date":"1396/12/29 18:05","price":663150},{"date":"1396/12/29 18:10","price":663100},{"date":"1396/12/29 18:15","price":663150},{"date":"1396/12/29 18:35","price":663300},{"date":"1396/12/29 18:40","price":663450},{"date":"1396/12/29 18:45","price":663400},{"date":"1396/12/29 18:55","price":663550},{"date":"1396/12/29 19:05","price":664800},{"date":"1396/12/29 19:10","price":664750},{"date":"1396/12/29 19:15","price":664700},{"date":"1396/12/29 19:25","price":664750},{"date":"1396/12/29 19:40","price":664850},{"date":"1396/12/29 19:50","price":664800},{"date":"1396/12/29 19:55","price":664650},{"date":"1396/12/29 20:05","price":664600},{"date":"1396/12/29 20:10","price":664650},{"date":"1396/12/29 20:15","price":664700},{"date":"1396/12/29 20:20","price":664650},{"date":"1396/12/29 20:25","price":664600},{"date":"1396/12/29 20:30","price":664550},{"date":"1396/12/29 20:35","price":664600},{"date":"1396/12/29 20:40","price":664550},{"date":"1396/12/29 20:45","price":664600},{"date":"1396/12/29 20:50","price":664700},{"date":"1396/12/29 20:55","price":664750},{"date":"1396/12/29 21:05","price":664800},{"date":"1396/12/29 21:20","price":664750},{"date":"1396/12/29 21:35","price":664800},{"date":"1396/12/29 21:40","price":664750},{"date":"1396/12/29 22:10","price":664650},{"date":"1396/12/29 22:30","price":664600}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398