پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
651900
بیشترین: 
657300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
653500
زمان: 
12/29 23:55
قیمت آبشده جهانی امروز 29 اسفند 1396
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 29 اسفند 1396 , 653500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/29 00:10","price":656700},{"date":"1396/12/29 00:25","price":656800},{"date":"1396/12/29 00:30","price":656700},{"date":"1396/12/29 00:35","price":656800},{"date":"1396/12/29 01:35","price":656600},{"date":"1396/12/29 01:40","price":656700},{"date":"1396/12/29 01:45","price":656600},{"date":"1396/12/29 01:50","price":656700},{"date":"1396/12/29 01:55","price":656800},{"date":"1396/12/29 02:05","price":656700},{"date":"1396/12/29 02:25","price":656800},{"date":"1396/12/29 02:40","price":657000},{"date":"1396/12/29 02:45","price":657100},{"date":"1396/12/29 02:50","price":657000},{"date":"1396/12/29 02:55","price":657100},{"date":"1396/12/29 03:10","price":657300},{"date":"1396/12/29 03:20","price":657200},{"date":"1396/12/29 03:25","price":657000},{"date":"1396/12/29 03:35","price":656800},{"date":"1396/12/29 03:40","price":656500},{"date":"1396/12/29 04:00","price":656700},{"date":"1396/12/29 04:05","price":656300},{"date":"1396/12/29 04:10","price":656400},{"date":"1396/12/29 04:15","price":656300},{"date":"1396/12/29 04:30","price":656400},{"date":"1396/12/29 04:35","price":656600},{"date":"1396/12/29 04:40","price":656300},{"date":"1396/12/29 04:50","price":656100},{"date":"1396/12/29 04:55","price":656500},{"date":"1396/12/29 05:15","price":656400},{"date":"1396/12/29 05:20","price":656600},{"date":"1396/12/29 05:30","price":656300},{"date":"1396/12/29 05:35","price":656400},{"date":"1396/12/29 05:45","price":656500},{"date":"1396/12/29 05:50","price":656400},{"date":"1396/12/29 05:55","price":656800},{"date":"1396/12/29 06:10","price":656600},{"date":"1396/12/29 06:20","price":656700},{"date":"1396/12/29 06:30","price":656500},{"date":"1396/12/29 06:35","price":656400},{"date":"1396/12/29 06:45","price":656300},{"date":"1396/12/29 06:50","price":656400},{"date":"1396/12/29 07:05","price":656500},{"date":"1396/12/29 07:10","price":656400},{"date":"1396/12/29 07:15","price":656300},{"date":"1396/12/29 07:25","price":656500},{"date":"1396/12/29 08:00","price":656400},{"date":"1396/12/29 08:10","price":656300},{"date":"1396/12/29 08:15","price":656100},{"date":"1396/12/29 08:20","price":655900},{"date":"1396/12/29 08:25","price":656000},{"date":"1396/12/29 08:35","price":655900},{"date":"1396/12/29 08:40","price":655700},{"date":"1396/12/29 08:50","price":655600},{"date":"1396/12/29 09:05","price":655800},{"date":"1396/12/29 09:10","price":656000},{"date":"1396/12/29 09:20","price":655900},{"date":"1396/12/29 09:35","price":656000},{"date":"1396/12/29 09:45","price":656200},{"date":"1396/12/29 09:50","price":656300},{"date":"1396/12/29 09:55","price":656200},{"date":"1396/12/29 10:05","price":656300},{"date":"1396/12/29 10:10","price":656600},{"date":"1396/12/29 10:15","price":656700},{"date":"1396/12/29 10:20","price":656500},{"date":"1396/12/29 10:25","price":656200},{"date":"1396/12/29 10:35","price":656100},{"date":"1396/12/29 10:40","price":656000},{"date":"1396/12/29 10:55","price":655800},{"date":"1396/12/29 11:05","price":655700},{"date":"1396/12/29 11:15","price":655800},{"date":"1396/12/29 11:20","price":655900},{"date":"1396/12/29 11:30","price":655800},{"date":"1396/12/29 11:35","price":655500},{"date":"1396/12/29 11:40","price":655400},{"date":"1396/12/29 11:50","price":655600},{"date":"1396/12/29 11:55","price":655500},{"date":"1396/12/29 12:05","price":655400},{"date":"1396/12/29 12:15","price":655500},{"date":"1396/12/29 12:25","price":655600},{"date":"1396/12/29 12:30","price":655800},{"date":"1396/12/29 12:35","price":655600},{"date":"1396/12/29 12:45","price":656400},{"date":"1396/12/29 12:50","price":656200},{"date":"1396/12/29 12:55","price":656000},{"date":"1396/12/29 13:05","price":655800},{"date":"1396/12/29 13:10","price":655500},{"date":"1396/12/29 13:15","price":655600},{"date":"1396/12/29 13:20","price":655500},{"date":"1396/12/29 13:25","price":655100},{"date":"1396/12/29 13:30","price":654700},{"date":"1396/12/29 13:35","price":654600},{"date":"1396/12/29 13:40","price":654300},{"date":"1396/12/29 13:55","price":654400},{"date":"1396/12/29 14:05","price":654600},{"date":"1396/12/29 14:15","price":654500},{"date":"1396/12/29 14:20","price":654600},{"date":"1396/12/29 14:25","price":654800},{"date":"1396/12/29 14:30","price":654900},{"date":"1396/12/29 14:40","price":654700},{"date":"1396/12/29 14:45","price":654800},{"date":"1396/12/29 14:50","price":654700},{"date":"1396/12/29 14:55","price":654900},{"date":"1396/12/29 15:00","price":654800},{"date":"1396/12/29 15:05","price":654600},{"date":"1396/12/29 15:10","price":654400},{"date":"1396/12/29 15:15","price":654300},{"date":"1396/12/29 15:20","price":654400},{"date":"1396/12/29 15:25","price":654200},{"date":"1396/12/29 15:35","price":654000},{"date":"1396/12/29 15:45","price":653900},{"date":"1396/12/29 15:55","price":653500},{"date":"1396/12/29 16:00","price":653200},{"date":"1396/12/29 16:05","price":653300},{"date":"1396/12/29 16:10","price":653700},{"date":"1396/12/29 16:15","price":653800},{"date":"1396/12/29 16:20","price":653500},{"date":"1396/12/29 16:25","price":653800},{"date":"1396/12/29 16:30","price":653900},{"date":"1396/12/29 16:35","price":654100},{"date":"1396/12/29 16:40","price":653500},{"date":"1396/12/29 16:50","price":653700},{"date":"1396/12/29 17:00","price":654000},{"date":"1396/12/29 17:05","price":653900},{"date":"1396/12/29 17:10","price":653600},{"date":"1396/12/29 17:15","price":653800},{"date":"1396/12/29 17:20","price":653100},{"date":"1396/12/29 17:25","price":652800},{"date":"1396/12/29 17:30","price":653000},{"date":"1396/12/29 17:35","price":652800},{"date":"1396/12/29 17:40","price":653000},{"date":"1396/12/29 17:50","price":653200},{"date":"1396/12/29 17:55","price":651900},{"date":"1396/12/29 18:00","price":652400},{"date":"1396/12/29 18:05","price":652600},{"date":"1396/12/29 18:10","price":652500},{"date":"1396/12/29 18:15","price":652700},{"date":"1396/12/29 18:20","price":652600},{"date":"1396/12/29 18:30","price":652500},{"date":"1396/12/29 18:35","price":653300},{"date":"1396/12/29 18:40","price":654000},{"date":"1396/12/29 18:45","price":653700},{"date":"1396/12/29 18:50","price":653800},{"date":"1396/12/29 18:55","price":654400},{"date":"1396/12/29 19:05","price":654500},{"date":"1396/12/29 19:10","price":654200},{"date":"1396/12/29 19:15","price":654100},{"date":"1396/12/29 19:25","price":654200},{"date":"1396/12/29 19:30","price":654300},{"date":"1396/12/29 19:35","price":654200},{"date":"1396/12/29 19:40","price":654700},{"date":"1396/12/29 19:50","price":654400},{"date":"1396/12/29 19:55","price":653700},{"date":"1396/12/29 20:05","price":653600},{"date":"1396/12/29 20:10","price":653800},{"date":"1396/12/29 20:15","price":653900},{"date":"1396/12/29 20:20","price":653800},{"date":"1396/12/29 20:25","price":653500},{"date":"1396/12/29 20:30","price":653300},{"date":"1396/12/29 20:35","price":653600},{"date":"1396/12/29 20:40","price":653400},{"date":"1396/12/29 20:45","price":653500},{"date":"1396/12/29 20:50","price":654000},{"date":"1396/12/29 20:55","price":654300},{"date":"1396/12/29 21:00","price":654200},{"date":"1396/12/29 21:05","price":654400},{"date":"1396/12/29 21:20","price":654300},{"date":"1396/12/29 21:25","price":654200},{"date":"1396/12/29 21:35","price":654500},{"date":"1396/12/29 21:40","price":654300},{"date":"1396/12/29 21:50","price":654200},{"date":"1396/12/29 22:10","price":653900},{"date":"1396/12/29 22:15","price":653800},{"date":"1396/12/29 22:20","price":653700},{"date":"1396/12/29 22:30","price":653600},{"date":"1396/12/29 22:35","price":653700},{"date":"1396/12/29 22:40","price":653600},{"date":"1396/12/29 22:50","price":653200},{"date":"1396/12/29 23:05","price":653400},{"date":"1396/12/29 23:10","price":653300},{"date":"1396/12/29 23:15","price":653400},{"date":"1396/12/29 23:20","price":653500},{"date":"1396/12/29 23:25","price":653400},{"date":"1396/12/29 23:35","price":653500},{"date":"1396/12/29 23:45","price":653400},{"date":"1396/12/29 23:55","price":653500}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398