پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.651
بیشترین: 
2.681
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.678
زمان: 
12/29 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 29 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 اسفند 1396 , 2.678 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/29 00:00","price":2.662},{"date":"1396/12/29 00:32","price":2.66},{"date":"1396/12/29 02:00","price":2.663},{"date":"1396/12/29 02:32","price":2.662},{"date":"1396/12/29 03:00","price":2.663},{"date":"1396/12/29 03:32","price":2.664},{"date":"1396/12/29 04:00","price":2.657},{"date":"1396/12/29 04:32","price":2.656},{"date":"1396/12/29 05:08","price":2.657},{"date":"1396/12/29 06:00","price":2.659},{"date":"1396/12/29 06:32","price":2.657},{"date":"1396/12/29 07:08","price":2.659},{"date":"1396/12/29 08:32","price":2.66},{"date":"1396/12/29 09:00","price":2.659},{"date":"1396/12/29 09:32","price":2.657},{"date":"1396/12/29 10:00","price":2.655},{"date":"1396/12/29 10:32","price":2.651},{"date":"1396/12/29 11:32","price":2.662},{"date":"1396/12/29 12:00","price":2.659},{"date":"1396/12/29 12:32","price":2.663},{"date":"1396/12/29 13:00","price":2.659},{"date":"1396/12/29 13:32","price":2.664},{"date":"1396/12/29 14:32","price":2.654},{"date":"1396/12/29 15:00","price":2.657},{"date":"1396/12/29 15:32","price":2.652},{"date":"1396/12/29 16:00","price":2.655},{"date":"1396/12/29 16:32","price":2.66},{"date":"1396/12/29 17:00","price":2.663},{"date":"1396/12/29 18:32","price":2.671},{"date":"1396/12/29 21:00","price":2.681},{"date":"1396/12/29 21:32","price":2.675},{"date":"1396/12/29 22:00","price":2.672},{"date":"1396/12/29 22:32","price":2.676},{"date":"1396/12/29 23:00","price":2.678}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398