پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.911
بیشترین: 
1.9525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9494
زمان: 
12/29 23:32
قیمت نفت کوره امروز 29 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 اسفند 1396 , 1.9494 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/29 00:00","price":1.9123},{"date":"1396/12/29 00:32","price":1.9118},{"date":"1396/12/29 01:00","price":1.9127},{"date":"1396/12/29 02:00","price":1.911},{"date":"1396/12/29 02:32","price":1.9131},{"date":"1396/12/29 03:00","price":1.9128},{"date":"1396/12/29 03:32","price":1.9127},{"date":"1396/12/29 04:00","price":1.9139},{"date":"1396/12/29 04:32","price":1.9131},{"date":"1396/12/29 05:08","price":1.9157},{"date":"1396/12/29 05:32","price":1.9154},{"date":"1396/12/29 06:00","price":1.9142},{"date":"1396/12/29 06:32","price":1.9139},{"date":"1396/12/29 07:08","price":1.9147},{"date":"1396/12/29 07:32","price":1.9152},{"date":"1396/12/29 08:32","price":1.9153},{"date":"1396/12/29 09:00","price":1.9165},{"date":"1396/12/29 09:32","price":1.9244},{"date":"1396/12/29 10:00","price":1.9242},{"date":"1396/12/29 10:32","price":1.923},{"date":"1396/12/29 11:00","price":1.9236},{"date":"1396/12/29 11:32","price":1.9233},{"date":"1396/12/29 12:00","price":1.924},{"date":"1396/12/29 12:32","price":1.9205},{"date":"1396/12/29 13:00","price":1.9211},{"date":"1396/12/29 13:32","price":1.922},{"date":"1396/12/29 14:08","price":1.9274},{"date":"1396/12/29 14:32","price":1.9264},{"date":"1396/12/29 15:00","price":1.932},{"date":"1396/12/29 15:32","price":1.9322},{"date":"1396/12/29 16:00","price":1.936},{"date":"1396/12/29 16:32","price":1.9394},{"date":"1396/12/29 17:32","price":1.9412},{"date":"1396/12/29 18:00","price":1.9485},{"date":"1396/12/29 18:32","price":1.9456},{"date":"1396/12/29 19:00","price":1.9508},{"date":"1396/12/29 19:32","price":1.9512},{"date":"1396/12/29 20:00","price":1.9498},{"date":"1396/12/29 20:32","price":1.9407},{"date":"1396/12/29 21:00","price":1.9425},{"date":"1396/12/29 21:32","price":1.947},{"date":"1396/12/29 22:00","price":1.9525},{"date":"1396/12/29 22:32","price":1.9486},{"date":"1396/12/29 23:00","price":1.9492},{"date":"1396/12/29 23:32","price":1.9494}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398