کمترین: 
1307.46
بیشترین: 
1318.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1310.51
زمان: 
12/29 23:55
قیمت اونس طلا امروز 29 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 29 اسفند 1396 , 1310.51 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398