پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
66.11
بیشترین: 
67.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.42
زمان: 
12/29 23:00
قیمت نفت برنت امروز 29 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 اسفند 1396 , 67.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/29 00:00","price":66.11},{"date":"1396/12/29 00:32","price":66.14},{"date":"1396/12/29 01:00","price":66.11},{"date":"1396/12/29 01:32","price":66.14},{"date":"1396/12/29 02:00","price":66.12},{"date":"1396/12/29 04:00","price":66.19},{"date":"1396/12/29 04:32","price":66.18},{"date":"1396/12/29 05:08","price":66.23},{"date":"1396/12/29 05:32","price":66.25},{"date":"1396/12/29 06:00","price":66.21},{"date":"1396/12/29 06:32","price":66.22},{"date":"1396/12/29 07:08","price":66.24},{"date":"1396/12/29 07:32","price":66.27},{"date":"1396/12/29 09:00","price":66.31},{"date":"1396/12/29 09:32","price":66.66},{"date":"1396/12/29 10:00","price":66.58},{"date":"1396/12/29 10:32","price":66.55},{"date":"1396/12/29 11:32","price":66.54},{"date":"1396/12/29 12:00","price":66.61},{"date":"1396/12/29 12:32","price":66.47},{"date":"1396/12/29 13:32","price":66.56},{"date":"1396/12/29 14:32","price":66.64},{"date":"1396/12/29 15:00","price":66.92},{"date":"1396/12/29 15:32","price":66.95},{"date":"1396/12/29 16:00","price":67.02},{"date":"1396/12/29 16:32","price":67.05},{"date":"1396/12/29 17:00","price":67.25},{"date":"1396/12/29 17:32","price":67.29},{"date":"1396/12/29 18:32","price":67.37},{"date":"1396/12/29 21:00","price":67.22},{"date":"1396/12/29 21:32","price":67.39},{"date":"1396/12/29 22:00","price":67.44},{"date":"1396/12/29 22:32","price":67.34},{"date":"1396/12/29 23:00","price":67.42}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398