پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
62.17
بیشترین: 
63.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.52
زمان: 
12/29 23:00
قیمت نفت سبک امروز 29 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 اسفند 1396 , 63.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/29 00:00","price":62.2},{"date":"1396/12/29 00:32","price":62.23},{"date":"1396/12/29 02:00","price":62.17},{"date":"1396/12/29 02:32","price":62.2},{"date":"1396/12/29 03:00","price":62.24},{"date":"1396/12/29 03:32","price":62.23},{"date":"1396/12/29 04:00","price":62.24},{"date":"1396/12/29 05:08","price":62.3},{"date":"1396/12/29 05:32","price":62.34},{"date":"1396/12/29 06:00","price":62.31},{"date":"1396/12/29 06:32","price":62.3},{"date":"1396/12/29 07:08","price":62.34},{"date":"1396/12/29 07:32","price":62.36},{"date":"1396/12/29 08:00","price":62.37},{"date":"1396/12/29 08:32","price":62.36},{"date":"1396/12/29 09:00","price":62.38},{"date":"1396/12/29 09:32","price":62.77},{"date":"1396/12/29 10:00","price":62.69},{"date":"1396/12/29 10:32","price":62.66},{"date":"1396/12/29 11:32","price":62.7},{"date":"1396/12/29 12:00","price":62.81},{"date":"1396/12/29 12:32","price":62.72},{"date":"1396/12/29 13:00","price":62.7},{"date":"1396/12/29 13:32","price":62.62},{"date":"1396/12/29 14:32","price":62.73},{"date":"1396/12/29 15:00","price":62.94},{"date":"1396/12/29 15:32","price":62.97},{"date":"1396/12/29 16:00","price":63.05},{"date":"1396/12/29 16:32","price":63.09},{"date":"1396/12/29 17:00","price":63.3},{"date":"1396/12/29 17:32","price":63.33},{"date":"1396/12/29 18:00","price":63.34},{"date":"1396/12/29 18:32","price":63.48},{"date":"1396/12/29 21:00","price":63.41},{"date":"1396/12/29 21:32","price":63.51},{"date":"1396/12/29 22:00","price":63.55},{"date":"1396/12/29 22:32","price":63.49},{"date":"1396/12/29 23:00","price":63.52}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398