کمترین: 
5836
بیشترین: 
5858
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5836
زمان: 
12/28 16:20
قیمت یورو امروز 28 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 28 اسفند 1396 , 5836 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 12:20","price":5858},{"date":"1396/12/28 16:20","price":5836}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398