کمترین: 
780000
بیشترین: 
786000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
786000
زمان: 
12/28 14:24
قیمت نیم سکه امروز 28 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 28 اسفند 1396 , 786000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 12:12","price":782000},{"date":"1396/12/28 12:18","price":780000},{"date":"1396/12/28 13:30","price":783000},{"date":"1396/12/28 14:18","price":784500},{"date":"1396/12/28 14:24","price":786000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398