کمترین: 
1570000
بیشترین: 
1572500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1570000
زمان: 
12/28 12:18
قیمت سکه بهار آزادی امروز 28 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 28 اسفند 1396 , 1570000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 12:12","price":1572500},{"date":"1396/12/28 12:18","price":1570000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398